Contributie 2019

Alle bedragen in €

AV Athlos

Contributie

Wedstrijd-pakket

Atletiekunie

Lidmaatschap

Wedstrijd

Licentie

 

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Jaar

           

Minipupillen

13,50

 

1,35

15,05

-

Pupillen ABC

13,50

 

2,60

15,05

8,15

Junioren BCD

14,00

 

2,70

15,90

14,50

Junior A

15,00

 

-

15,90

14,50

Senior master baan

18,10

 

-

17,20

23,20

Senior master weg

18,10

 

-

17,20

23,20

Recreant

17,00

 

-

18,20

-

Wandelaar/NW

11,90

 

-

17,20

-

Algemeen lid

 

35,60

-

17,20

-

Gezin

43,90

   

Donateur

 

35,60

Niet van toepassing is geen lid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting:

2019:

 • De contributie is verhoogd met het inflatiecijfer zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend en is afgerond op € 0,10. De inflatie over 2018 is 1,7 %. Dit inflatiecijfer is gebaseerd op het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
 • Onder senior master weg wordt verstaan die wegatleten die ook een wedstrijdlicentie hebben. Alle andere wegatleten zijn recreanten evenals de baanatleten die ook elders lid zijn.
 • De kosten van het lidmaatschap Atletiekunie en de wedstrijdlicentie zijn een gegeven en worden ons in rekening door de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor de administratiekosten. Deze kosten worden geind in de maand januari van het begrotingsjaar,
 • De kosten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond bedraagt € 62,00 per lid per jaar en zijn inclusief atletenlicentie en bondsblad. Exclusief bondsblad is de contributie € 18,00.
 • Het wedstrijdpakket blijft ongewijzigd. Weliswaar zijn de uitgaven voor wedstrijden hoger dan de inkomsten maar de jeugdsubsidie van de gemeente Harderwijk dekt min of meer het verschil.
 • De maand bedragen gelden voor de periode 1 april 2019 t/m 31 maart 2020 en gaan in per 1 april 2019. De maandbedragen zijn inclusief het wedstrijdpakket.
 • De jaarbedragen gelden voor het gehele jaar (restitutie is niet mogelijk):
  • voor nieuwe inschrijvingen geldt vanaf 1 oktober een tarief van 25% van het jaarbedrag.
 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 16,-;
 • De ingangsdatum van het lidmaatschap is per de 1e van het eerstvolgende maand.
 • De hiervoor genoemde bedragen worden allen uitsluitend automatisch en apart geïncasseerd;
 • Bij incasso storneringen en -blokkeringen wordt de nota betaler € 1,50 per post/per keer extra in rekening gebracht.
 • Het wedstrijdpakket (inschrijfgeld en reisgeld) bestaat uit:
  • 4 medaillewedstrijden
  • 4 wedstrijden in de Gelders - Overijsselse crosscompetitie
  • 4 competitiewedstrijden/Athletics Champs
  • 2 indoorwedstrijden
  • deelname aan de Halve Marathon van Harderwijk
  • deelname aan de Athloscross
 • Het wedstrijdpakket is verplicht voor de genoemde groepen.
 • Deelname aan een Nederlands kampioenschap wordt vergoed door de vereniging.
 • Trainers kunnen 100% korting krijgen op de contributie als ze in het voorafgaande jaar tenminste gemiddeld tien trainingen per kwartaal hebben gegeven. Als de trainer tenminste zeven trainingen per kwartaal heeft gegeven is de korting 25%. Een trainer betaalt wel het lidmaatschap van de Atletiekunie en eventueel de wedstrijdlicentie.
 • Een trainer die zelf niet actief bij de vereniging traint, heeft 100 % korting op de contributie inclusief lidmaatschap Atletiekunie.
 • In het vrijwilligersbeleid van de vereniging is opgenomen dat leden die meer dan tien dagdelen in het voorafgaande jaar vrijwilligerswerk voor de vereniging hebben gedaan 25% korting krijgen op de contributie. De “niet-actieve” leden (juryleden en vrijwilligers die in de kantine e.d. vrijwilligerswerk doen) betalen geen contributie omdat ze geen gebruik maken van de diensten van de vereniging.
 • Gezinskorting. Gezinnen waarvan de gezinsleden allen op hetzelfde adres wonen betalen gezinscontributie als drie of meer gezinsleden lid zijn van Athlos. De contributie bedraagt tweemaal de contributie van een pupil plus eenmaal de contributie van een recreant. De gezinsleden betalen wel het lidmaatschap van de Atletiekunie en eventueel de kosten van de wedstrijdlicentie.

Afdrukken